Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Publikacje / Otwarcie konferencji: "90 lat kurateli sądowej w Polsce", 11 grudnia 2009 roku

Otwarcie konferencji: "90 lat kurateli sądowej w Polsce", 11 grudnia 2009 roku

2009-12-11
Oficjalna strona senatora Zbigniewa Romaszewskiego

 

90 lat kurateli sądowej w Polsce

Wypowiedź otwierająca konferencję, 11 grudnia 2009 roku

 

11 grudnia 2009 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja "90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia - teraźniejszość - przyszłość", którą zorganizowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wspólnie z sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ministerstwem Sprawiedliwości i Krajową Radą Kuratorów.

Otwierając konferencję, wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zwrócił uwagę na zasadniczy, jego zdaniem, problem, czy powinna istnieć polityka karna państwa, kto ma ją kreować i za pomocą jakich instrumentów. W tym kontekście wicemarszałek wyraził zaniepokojenie nieustannym nowelizowaniem kodeksu karnego, niewątpliwie podstawowego elementu tej polityki. Jak mówił, powstaje obawa o spójność i skorelowanie funkcjonującego prawa, a także jego stabilność. Wicemarszałek wyraził także żal, że w ostatnich kadencjach podczas prac legislacyjnych Senatu skoncentrowano się przede wszystkim na wykonywaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

W opinii wicemarszałka Z. Romaszewskiego, kara powinna być przede wszystkim racjonalna, dlatego wtórne znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy powinna być łagodna czy surowa. By wymiar sprawiedliwości był spójny, trzeba stosować adekwatne środki. Zdaniem wicemarszałka, zupełnie niezły kodeks karny zbyt duży nacisk kładzie na orzekanie kary, podczas gdy podstawową kwestią jest zapewnienie sprawnego sposobu jej wykonywania. I w kontekście wykonywania kar wolnościowych znaczenie podstawowe ma służba kuratorska. Życząc kuratorom sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, życzył im także polityki karnej, która będzie sprzyjała właściwemu sprawowaniu kurateli sądowej.

źródło: www.senat.gov.pl

 

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska