Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Stanowienie Organów Senatu (1. pos.)

Stanowienie Organów Senatu (1. pos.)

1989-07-04

Stanowienie Organów Senatu

1. pos. Senatu PRL w dniu 4 lipca 1989 roku

 

Senat jest Izbą nową. Senator przychylił się do stanowiska, że nie należy odkładać do późniejszych rozstrzygnięć spraw regulaminowych, można natomiast w późniejszym terminie powoływać te komisje senackie, które w przyszłości okażą się potrzebne. Takie stanowisko zwyciężyło. Regulamin Senatu został uchwalony na pierwszym posiedzeniu Izby 78 głosami, przy 6 wstrzymujących się.

Senator Romaszewski poparł pogląd przeciwstawiający się pomysłowi łączenia w jednej komisji senackiej samorządów terytorialnego i pracowniczego. Ponieważ słowo "samorząd" oznacza formę zarządzania. Oznacza, że ludzie mają się rządzić sami. Natomiast treść i przedmiot pracy samorządów terytorialnego i pracowniczego są zupełnie różne. Nie da się połączyć w jednej komisji spraw związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i problematyki zarządu miastem. W efekcie Senat powołał odrębną Komisję ds. Samorządu Terytorialnego.

Senator zaproponował, aby wnioski o powoływanie komisji senackich mogły być składane przez każdego z senatorów, a nie tylko przez Marszałka. Propozycja została przez Senat przyjęta.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska