Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Procedura senacka i porządek obrad (39. pos.)

Procedura senacka i porządek obrad (39. pos.)

1990-12-21

W sprawie procedury i porządku obrad

39. pos. Senatu RP w dniu 21 grudnia 1990 roku

 

Zdaniem Senatora nie jest możliwe odbycie posiedzenia Senatu 28 grudnia z zaproponowanym porządkiem obrad, ponieważ do 21 grudnia senatorom nie zostały doręczone materiały dotyczące ustaw.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska