Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Uwagi do porządki obrad (28. pos.)

Uwagi do porządki obrad (28. pos.)

1990-07-19

Porządek obrad

28. pos. Senatu RP w dniu 19 lipca 1990 roku

 

Do Komisji Praw Człowieka i Praworządności wpłynęło dużo postulatów dotyczących ustawy o powołaniu sądów apelacyjnych, na przykład z Sądu Najwyższego. Nie wpłynął natomiast projekt samej ustawy. Nie wiemy, czy stanowisko Komisji Inicjatyw Ustawodawczych zmierza w kierunku tych postulatów, czy nie - argumentował Senator Romaszewski i wniósł o przełożenia tego punktu obrad na kolejne posiedzenie Senatu.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska