Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / I Kadencja Senatu RP 1989 - 1991 / Rewaloryzacja emerytur i rent, zasady ustalania emerytur (58. pos.)

Rewaloryzacja emerytur i rent, zasady ustalania emerytur (58. pos.)

1991-10-03

Rewaloryzacja emerytur i rent
zasady ustalania emerytur

58. pos. Senatu RP w dniu 3 października 1991 roku

 

Patrzeć ludziom w oczy, kiedy jest po prostu biednie, to ja bym potrafił, ale musiałoby być i sprawiedliwie. Natomiast patrzeć ludziom w oczy, kiedy nie mają za co żyć, i kiedy jest jednocześnie niesprawiedliwie, to wtedy patrzeć w oczy nie potrafię. Zabierając głos w debacie na temat ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, Senator Romaszewski stwierdził, że może mieć ona wyłącznie charakter epizodyczny. Wypowiadając się na temat rozwiązań szczegółowych zauważył, że niepokojąca jest poprawka dotycząca inwalidów pracy. W wersji sejmowej ustawa przewidywała możliwość wypłacenia renty inwalidzkiej równolegle do emerytury, podobnie, jak ma to miejsce w wypadku inwalidztwa wojennego czy inwalidztwa powstałego w wyniku przebywania w obozach, co przewiduje ustawa o kombatantach. Poprawka proponowana przez komisje senackie, jak również poprawka rządowa, zmierzają do zlikwidowania tego przywileju. Senator przypomniał o podjętej przez Senat inicjatywie ustawodawczej w sprawie wypadków. Została podjęta półtora roku wstecz, ponieważ istniejąca ustawa wypadkowa obraża elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie została dotychczas rozpatrzona ani przez Sejm, ani przez Senat, ani przez żadną z komisji sejmowych. W tej sytuacji stworzenie rekompensaty dla inwalidów pracy Senator Romaszewski uznał za niezbędne.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska