Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Regulamin Senatu (2. pos.)

Regulamin Senatu (2. pos.)

2005-11-09

Regulamin Senatu

2. Posiedzenie Senatu, 9 listopada 2005 roku

 

Senator Romaszewski zabrał głos na temat organizacji komisji senackich. Przypomniał, że ich liczba i podział kompetencji mają służyć wykonywanej przez Komisje pracy. To z podziału kompetencji powinien wynikać zarówno skład i liczebność poszczególnych komisji jak i liczba osób zatrudnionych w sekretariatach obsługujących Komisje.

Jako przykład Senator podał Komisję Gospodarki, która wobec ogromu nałożonych na nią zadań nie będzie mogła ruszyć, jeśli nie będzie w niej pracować od 25 do 30 senatorów. Tak sformowana Komisja Gospodarki nie będzie mogła również pracować bez zwiększenia liczby osób ją obsługujących, gdyż dwie osoby zwyczajowo obsługujące Komisję nie będą w stanie obsłużyć wszystkich podkomisji, których tworzenie będzie w tych warunkach konieczne.

Innym omówionym przez Senatora problemem jest tworzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Senator Romaszewski obawia się, że jeśli do tej komisji zapiszą się wyłącznie Senatorowie związani ze wsią i rolnictwem, może się okazać, że w nie będzie w niej ludzi, którzy potrafiliby się zajmować geologią, górnictwem i energetyką, atomistyką i ochroną radiologiczną. A to, są w tej chwili najpoważniejsze problemy ekologiczne. Może to doprowadzić do powstania zaniedbań legislacyjnych, które pozwolą przemysłowym molochom kompletnie zniszczyć środowisko naturalne.

Senator zwrócił również uwagę, że przeniesienie problematyki sportowej do Komisji Zdrowia może spowodować, wobec dramatycznej sytuacji w Służbie Zdrowia, do całkowitej marginalizacji problemów sportowych, a trzeba pamiętać, że sport, nie tylko zresztą w Polsce, wiąże się z wielkimi pieniędzmi i bardzo poważnym zagrożeniem korupcyjnym.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 2 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska