Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Krajowa Rada Sądownictwa (24. pos.)

Krajowa Rada Sądownictwa (24. pos.)

2006-12-20

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

24. Posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2006 roku

 

Przedłożone nowelizacja była poselskim projektem ustawy. Ustawa ma na celu przesunięcie do dnia 31 grudnia 2010 r. terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających samodzielność budżetową Krajowej Rady Sądownictwa, której działalność obecnie finansowana jest z części budżetowej Kancelarii Prezydenta RP.

Ustawa ta została wprowadzona pod obrady Senatu na wniosek Senatora Zbigniewa Romaszewskiego, ponieważ rozpatrywana była przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności, której przewodniczy Senator Romaszewski. Ze względu na jej treść rozpatrywanie jej po 31 grudnia byłoby bezprzedmiotowe.

W sprawie tej ustawy Senator Romaszewski Zabierał głos dwukrotnie. Jako sprawozdawca Komisji i podczas dyskusji.

Senator mówił, że w Polsce mamy do czynienia z przerostem korporacjonizmu w systemie wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też wszelkich zmian zwiększających niezależność korporacji prawniczych należy dokonywać bardzo ostrożnie.

W posiedzeniu Komisji Praw Człowieka i Praworządności nie uczestniczyli ani przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, ani Prezydenta, ani przedstawiciele Sejmu, tak więc Komisja nie umiała stwierdzić co miało by przemawiać za przejściem Krajowej Rady Sądowniczej na własny budżet nastąpi nie, jak to przewidywała ustawa, w roku 2007, tylko w 2011. W razie uchwalenia ustawy Komisja będzie mogła jeszcze zająć się budżetem Rady z uwzględnieniem zmian wynikających z odrzucenia ustawy, bo takie właśnie rozwiązanie proponowała Komisja.

Senator Romaszewski zwrócił również uwagę na brak vacatio legis. Sformułowania "ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia" używa się w razie, gdy ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie danego aktu normatywnego. Takie są zasady demokratycznego państwa prawnego. W wypadku, gdyby Sejm uznał tan akt za tak niezwykle ważny, że koniecznie trzeba go przyjąć, to będzie miał szansę zrobić to jeszcze przed końcem roku, by potwierdzić wielką wagę tej ustawy.

Senat odrzucił przedłożoną nowelizację.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 24 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 6

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska