Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / W sprawie alimentów i dłużników alimentacyjnych (23. pos.)

W sprawie alimentów i dłużników alimentacyjnych (23. pos.)

2006-12-14

Senacki projekt ustawy dotyczącej postępowania
wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczki alimentacyjnej - drugie czytanie

23. Posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 roku

 

Podczas dyskusji nad szczegółowymi rozwiązaniami proponowanymi w ustawie Senator Zbigniew Romaszewski zauważył, że nakładanie kolejnych obowiązków na gminy nie zawsze ma sens. Przykładem jest próba scedowania na gminę obowiązku poszukiwania osoby zobowiązanej do alimentacji. W wypadku większości małych gmin w Polsce rzecz byłaby raczej beznadziejna. Gmina powinna uczestniczyć w tym procesie przeprowadzając wywiad środowiskowy i wypłacając świadczenia. Poszukiwanie dłużników powinno jednak należeć do państwa.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 23 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 16

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska