Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Ustawa o licencji syndyka (34. pos.)

Ustawa o licencji syndyka (34. pos.)

2007-05-30

Ustawa o licencji syndyka

34. Posiedzenie Senatu, 30 maja 2007 roku

 

Ustawa wprowadza ustawowe regulacje w zakresie określenia i weryfikacji kwalifikacji, którymi powinny legitymować się osoby uprawnione do sprawowania funkcji syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadłościowe i naprawcze. Był to rządowy projekt ustawy.

W trakcie debaty Senator Zbigniew Romaszewski zwrócił uwagę przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości na problem nieprzejrzystości postępowań upadłościowych. Senator wielokrotnie stykał się z tym w prowadzonych przez siebie sprawach interwencyjnych. Z problemem tym zetknęli się również kontrolerzy NIK podczas kontroli prowadzonej w sprawie funkcjonowania syndyków, którzy w ogromnej mierze zajmują się również mieniem publicznym. Prezes NIK referował Komisji Praw Człowieka i Praworządności rezultaty pięćdziesięciu sześciu kontroli. Na dziewięć przypadków, które miały miejsce w Warszawie, tylko w jednym przypadku sędziowie komisarze udostępnili dokumenty postępowania, w pozostałych przypadkach - nie.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 34 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 2

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska