Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Ustawa o świadczeniach rodzinnych (34. pos.)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (34. pos.)

2007-05-31

Ustawa o świadczeniach rodzinnych
Senacka inicjatywa ustawodawcza

34. Posiedzenie Senatu, 31 maja 2007 roku

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych podnosi kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej z 80 do 100 złotych oraz wprowadza do ustawy nowe świadczenie z tytułu ciąży i połogu. Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.

Senator Zbigniew Romaszewski powiedział, że najważniejszą przeszkodą w przezwyciężaniu zapaści demograficznej jest to, co obserwujemy na rynku mieszkaniowym. Bo dzieci można mieć nawet dużo, tylko jest pytanie: gdzie? W Warszawie metr kwadratowy kosztuje średnio pewnie 10 tysięcy zł. Może gdzieś w jakichś bardzo złych warunkach - 6 tysięcy zł. To nie są ceny dla młodych małżeństw, które mają mieć dzieci. A tak samo jest w tej chwili w Poznaniu, Krakowie, w gruncie rzeczy w całej Polsce. Bez programu mieszkalnictwa problem jest nierozwiązalny, bo ludzie, którzy są w odpowiednim wieku, ażeby tworzyć rodziny, ażeby rodzić dzieci, są skrępowani koniecznością odkładania pieniędzy na mieszkanie i odkładania swoich zamiarów, żeby móc tę rodzinę gdziekolwiek pomieścić.

Co więc robić? Jeżeli uznamy mieszkalnictwo wyłącznie za dziedzinę wolnego rynku, to tego problemu nie pokonamy. Senator Romaszewski mówił, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest rozwój budownictwa komunalnego, w którym ci ludzie mogliby - chwilowo bez własnego mieszkania, ale za godziwą opłatą - mieć normalne gniazdo, gdzie mogliby wychowywać swoje dzieci. Tu należy kierować pomoc państwa.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 34 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 20

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska