Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / W sprawie skandalicznego zachowania Wicemarszałek K. Bochenek z PO do Marszałka Senatu (14 pos. 26.06.2008)

W sprawie skandalicznego zachowania Wicemarszałek K. Bochenek z PO do Marszałka Senatu (14 pos. 26.06.2008)

2008-06-26

Oświadczenie

Dotyczące zachowania Wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek z PO
skierowane do Marszałka Senatu
wygłoszone na 14. posiedzeniu Senatu VII kadencji
w dniu 26 czerwca 2008 roku.

 

Oświadczenie zostało złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego i wsparte przez innych Senatorów między innymi Wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego

Panie Marszałku!

Składamy oświadczenie w sprawie prowadzenia obrad przez wicemarszałek Senatu Krystynę Bochenek.

Podczas trzynastego posiedzenia Senatu w dniu 5 czerwca, kiedy senator Czesław Ryszka uzasadniał stanowisko mniejszości komisji i Klubu Parlamentarnego PiS o odrzucenie ustawy o opłatach abonamentowych, doszło do bardzo przykrego incydentu. Prowadząca obrady wicemarszałek Krystyna Bochenek, w sposób sprzeczny z dyspozycjami Regulaminu Senatu, próbowała nie dopuścić do zakończenia przemówienia z naruszeniem prawa senatora sprawozdawcy do swobody wypowiedzi.

Kiedy pani marszałek zorientowała się, że senator Czesław Ryszka zmierza do porównania zniesienia abonamentu do zamachu na media publiczne, a w dalszej kolejności, zachowując odpowiednie proporcje, do zamachu na rząd Jana Olszewskiego, czyli tak zwanej nocnej zmiany - rocznica tego wydarzenia przypadała akurat tego dnia - uczyniła wszystko, aby przerywać przemówienie, komentować na bieżąco wystąpienie senatora, dopytywała się, czyje to porównanie, czy takie jest stanowisko klubu PiS, czy może wyłącznie osobista opinia pana senatora itd. Z tego powodu powstał tumult na sali obrad, senatorowie PO dowcipkowali, próbując zdezawuować treść wypowiedzi.

Porównanie zamachu na abonament do obalenia rządu Jana Olszewskiego było dopuszczalne. Senatorowie mają prawo do wyrażenia opinii i porównań reprezentatywnych dla ich stanowiska. Dlatego niezrozumiałe były dla nas protesty pani marszałek, nieudolne próby przerwania senatorowi Ryszce, uniemożliwienia dokończenia tego wątku. Jak sądzimy, ingerencje w wystąpienie senatora Ryszki, wypytywania o to, czy to jest uzasadnienie klubowe, komisyjne czy osobiste, wtrącenie zaimków: nie mówi się "ja", tylko "my", spowodowały wybuchy okrzyków na sali, śmiechy i żarty, nad czym przez dłuższy czas pani marszałek Krystyna Bochenek nie potrafiła zapanować. W konsekwencji wypowiedzenie dwóch końcowych zdań wystąpienia trwało około dziesięciu minut.

Pragniemy zauważyć, że nie było to pierwsze tego rodzaju zachowanie pani marszałek, która prowadząc obrady, bardzo często przerywa pytania senatorów Prawa i Sprawiedliwości, komentując je, wywołuje zamieszanie, nad którym następnie nie potrafi zapanować.

Panie Marszałku, zwracamy na to uwagę, licząc na to, że tego rodzaju sytuacje nie będą się powtarzać, a prawo senatora do swobodnej wypowiedzi dotyczącej przedmiotu debaty lub prezentowanego stanowiska będzie respektowane.

Obok Senatorów Stanisława Karczewskiego i Zbigniewa Romaszewskiego oświadczenie podpisali Senatorowie: Stanisław Kogut, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Maciej Klima, Henryk Górski, Waldemar Kraska, Krzysztof Majkowski, Sławomir Sadowski, Grzegorz Wojciechowski, Tadeusz Skorupa, Witold Idczak, Wojciech Skurkiewicz, Przemysław Błaszczyk, Bohdan Paszkowski, Władysław Dajczak, Grzegorz Czelej, Czesław Ryszka, Władysław Ortyl, Jan Dobrzyński, Wiesław Dobkowski, Adam Massalski, Piotr Kaleta, Kazimierz Jaworski, Janina Fetlińska, Zdzisław Pupa.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska