Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Zniewaga funkcjonariusza publicznego - nowelizacja Kodeksu Karnego (5. pos.)

Zniewaga funkcjonariusza publicznego - nowelizacja Kodeksu Karnego (5. pos.)

2008-02-06

Drugie czytanie senackiego projektu ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks karny.

5. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 6 lutego 2008 roku

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą. Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 226 § 1 kodeksu karnego w zakresie, w jakim przepis ten "penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych".

Podczas debaty Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski mówił: „Niepokoi mnie sytuacja, w której obniża się rangę urzędników państwowych, zmniejszając ich ochronę i to, w oparciu o szczególne kazusy. Wstawienie do ustawy warunku, że zniewaga ma mieć miejsce "podczas i w związku" jest tak dalece zawężające, że w pewnych momentach czyni osobę funkcjonariusza całkowicie bezbronną."

Senator mówił dalej, że chodzi tu o bardzo różnych funkcjonariuszy. Na przykład sędzia, który skazał już wielu przestępców jest na korytarzu Senatu obrzucany obelgami albo że dzieje się to, kiedy jedzie autobusem lub kiedy jest w restauracji. Sytuacja funkcjonariusza publicznego jest tego rodzaju, że on nie ma osobistych związków tymi przestępcami. On po prostu wykonywał swoje obowiązki i w związku z tym dochodziło do konfliktu interesów. To dotyczy oczywiście również posłów i senatorów.

Marszałek Romaszewski mówił dalej na temat zmian jakie w ostatnich latach latach zaszły w sposobie prowadzenia debaty publicznej. Zniewaga stała się sposobem na wyrażanie poglądów. Marszałek Romaszewski kategorycznie sprzeciwia się takim metodom prowadzenia dyskusji. Zdaniem Senatora tak daleko idące ograniczenie ochrony funkcjonariuszy i osób publicznych jest destrukcyjne, w stosunku do urzędów państwowych i państwa.

Marszałek Romaszewski powiedział dalej, że złoży poprawkę, która zmieni spójnik "i" na "lub". Przepis ten będzie wówczas penalizował zniewagi rzucone "podczas lub w związku" z wykonywaniem czynności, lub pozostawi jedynie sformułowanie "w związku" z wykonywaniem czynności.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 5 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 20

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska