Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Wpływ reform w wojsku na rynek pracy (27. pos.)

Wpływ reform w wojsku na rynek pracy (27. pos.)

2009-02-17

Porządek dzienny posiedzenia

27. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 17 lutego 2009 roku

 

Na początku posiedzenia Senator Marek Rocki (PO) złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu punktu dotyczącego stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Senator Zbigniew Romaszewski zabrał głos w tej sprawie mówiąc że tego rodzaju propozycje godzą w powagę Izby. Ustawa jest zdaniem Senatora niezmiernie wątpliwa konstytucyjnie, a ma być według życzenia wnioskodawcy rozpatrywana nazajutrz po uchwaleniu jej przez Sejm.

Senator Romaszewski powiedział, że większość senatorów nawet nie zdążyła się zapoznać z problemem. Senator wspomniał również, że wynagrodzenia o których mowa są regulowane ustawą budżetową, a cały problem budżetowy wynosi 4,5 miliona zł dla całego parlamentu. Senator mówił: "to nie jest praca legislacyjna, to jest praca PR-owska. To może tym niech się ktoś inny zajmuje, a nie Senat."

Głosami Senatorów PO wniosek został przyjęty.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 27 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > porządek dzienny

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska