Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Ustanowienie w gminach rad seniorów i rad młodzieżowych (34. pos.)

Ustanowienie w gminach rad seniorów i rad młodzieżowych (34. pos.)

2009-05-28

Powołanie gminnych rad seniorów
i gminnych rad młodzieżowych
– senacka inicjatywa ustawodawcza

34. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 28 maja 2009 roku

 

Rozpatrywana nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym została złożona jako projekt grupy senatorów. Nowelizacja ma na celu powołanie w gminach rad seniorów i rad młodzieżowych. Zakres uprawnień i sposób funkcjonowania rad określałyby swobodnie rady gminy, biorąc pod uwagę głosy środowiska seniorskiego oraz dobro wspólnoty.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zabierając głos na temat ustawy mówił, że rozpatrywaną propozycję przyjął z dużym zainteresowaniem, a nawet z pewnym entuzjazmem. Projekt ten, zdaniem Wicemarszałka Romaszewskiego nawiązuje do takich działań jak na przykład tworzenie się uniwersytetów trzeciego wieku – poświęcenie uwagi przedstawicielom wieku starszego jest rzeczą bardzo ważną.

Senator zwrócił uwagę na fakt, że budując pewne struktury organizacyjne, chcąc nie chcąc, można doprowadzić do ich alienacji tworzącego je środowiska, zwłaszcza, gdy zbuduje się zupełnie osobne byty z rad młodzieżowych i seniorskich. Senator mówił dalej:
„jest takie polskie przysłowie: żeby młodość wiedziała, a starość mogła, to byłoby idealnie. (...) Muszę powiedzieć, że to w jakiś sposób sprzeciwia się mojemu doświadczeniu życiowemu nabytemu w Komitecie Samoobrony Społecznej KOR, który był niezwykle, silną strukturą, spontanicznie podejmującą działania społeczne, strukturą, która składała się zarówno z ludzi w wieku lat siedemnastu czy osiemnastu, jak i Profesora Lipińskiego, który przekraczał właśnie dziewięćdziesiątkę.
Ja myślę tak: to doświadczenie tych dojrzałych polityków bardzo wysoko sobie ceniłem i cenię, ale niezbędna była również obecność tych młodych, którzy potrafili drukować, kolportować, funkcjonować, zbierać, uczestniczyć w demonstracjach. Dlatego to jest pewna obawa, aby przy formalnym budowaniu pewnych struktur nie doprowadzić do zerwania bezpośrednich więzi. To może być pewien problem, choć nie jest aż tak niebezpieczne, najwyżej to po prostu nie będzie funkcjonować.”

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 34 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 20

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska