Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / W sprawie kuriozalnego rozporządzenia utrudniającego ruch pielgrzymek, procesji i konduktów pogrzebowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (34 pos. 28.05.2009)

W sprawie kuriozalnego rozporządzenia utrudniającego ruch pielgrzymek, procesji i konduktów pogrzebowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (34 pos. 28.05.2009)

2009-05-28

Oświadczenie

Dotyczące obowiązku szkolenia porządkowych pielgrzymek
skierowane do wicepremiera, szefa MSWiA Grzegorza Schetyny
wygłoszone na 34. posiedzeniu Senatu VII kadencji
w dniu 28 maja 2008 roku.

 

Panie Premierze,
W ostatnich tygodniach zbulwersowało opinię publiczną Pańskie rozporządzenie z 18 lipca 2008 r, które nakłada na organizatorów pielgrzymek obowiązek kosztownego szkolenia porządkowych pielgrzymek. Dokument podpisany przez Pana Ministra wprowadza również obowiązkowe, płatne szkolenia dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas procesji i konduktów pogrzebowych. Koszt tych szkoleń wynoszący kilkaset złotych mają ponosić porządkowi, a więc ci, którzy dotychczas jako wolontariusze opiekowali się pielgrzymami. Co więcej, szkolenie musi być powtarzane co dwa lata. Skutki przyjętych rozwiązań prawnych znacząco ograniczą lub nawet sparaliżują ruch pątniczy w Polsce. Już obecnie wielu duszpasterzy rezygnuje z organizacji pielgrzymek, ponieważ nie stać parafii na opłacenie szkoleń dla porządkowych.

Panie Premierze,
Nasuwa się zasadnicze pytanie: jaki był cel wydanego rozporządzenia? Naszym zdaniem, nie chodzi w tym przypadku o bezpieczeństwo pielgrzymów czy też innych użytkowników dróg, ponieważ dotychczas nie zanotowano podczas pielgrzymek łamania prawa ruchu drogowego, które skutkowałoby poważnymi dramatami na drogach. Przeciwnie, osoby odpowiedzialne za poruszanie się pielgrzymek są nadzwyczaj odpowiedzialne i z reguły znakomicie znają zasady wynikające z prawa o ruchu drogowym. Wielu z nich ma wieloletnie doświadczenie, wielu też było już przeszkolonych przez policję. Swoją służbę traktują jako pracę na rzecz bliźnich, jako wyraz miłości do Kościoła. Dlaczego więc mają płacić za szkolenia? A poza tym, jaki specjalistyczny ośrodek jest przygotowany, aby w krótkim czasie organizować i prowadzić setki szkoleń i egzaminów dla tysięcy osób?

Wobec powyższego rodzi się pytanie: czy MSWiA, wprowadzając kontrowersyjne rozporządzenie, zamierza utrudniać czy wręcz zlikwidować ruch pielgrzymkowy w Polsce? Przypominamy, że w latach PRL "chodzono" bardzo często nielegalnie, bez zezwoleń, narażając się na grzywny i aresztowania. Trzeba było uważać, aby zmylić szpicli. Iluż ich było! Milicjanci w cywilu, informatorzy i tajni współpracownicy służb bezpieczeństwa. Zatruwali studnie, okradali pielgrzymów, handlowali wódką, a wszystko po to, by w komunistycznych środkach przekazu można było oczernić, ośmieszyć i skompromitować pielgrzymów. Czy mamy do tych czasów wrócić?

Zapewne religijny fenomen polskich pielgrzymek odbiega od politycznej poprawności oczekiwanej przez "oświeconą Europę", która w unijnych dokumentach nie chce słyszeć o Bogu, o wartościach chrześcijańskich. A do takich wartości należy pielgrzymowanie do miejsc świętych. Może oburza unijnych urzędników fakt, że 80 proc. polskich pielgrzymów stanowi młodzież, a więc ci, którzy powinni być w awangardzie osób wyzwolonych z religijnych przesądów. Fenomen pielgrzymkowy w naszym kraju jest prospołecznym przejawem życia Narodu, któremu trzeba bardziej pomagać niż przeszkadzać. Przecież wielowiekowa tradycja pątnicza w Polsce służyła nie tylko rozwojowi życia religijnego, ale także stanowiła wyraz jedności Narodu. Doskonale orientowali się w tym zaborcy, zakazując pielgrzymowania na Jasną Górę, stawiając kordony graniczne przed tym miastem.

Panie Premierze,
Apelujemy o rozsądek i pozostajemy z nadzieją, że wycofa Pan rozporządzenie, które odczytujemy jako próbę zlikwidowania pieszego ruchu pątniczego w naszym kraju.

Gdyby jednak przyjąć, że naprawdę chodzi Panu o bezpieczeństwo pielgrzymów, to ufamy, że niezwłocznie podejmie Pan decyzję o bezpłatnym szkoleniu przewodników pielgrzymek. Będzie to wyrazem uznania dla tych, którzy poświęcają swój czas i siły dla spraw Ojczyzny i Kościoła.

Obok Senatora Zbigniewa Romaszewskiego oświadczenie podpisali następujący senatorowie: Czesław Ryszka, Stanisław Zając Maciej Klima, Janina Fetlińska, Tadeusz Gruszka, Wojciech Skurkiewicz, Zdzisław Pupa, Waldemar Kraska, Jan Dobrzyński, Henryk Górski, Krzysztof Majkowski, Grzegorz Banaś, Władysław Dajczak, Kazimierz Jaworski, Stanisław Karczewski, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Sławomir Sadowski, Władysław Ortyl, Tadeusz Skorupa, Jerzy Chróścikowski, Piotr Łukasz Andrzejewski, Piotr Kaleta, Zbigniew Cichoń, Grzegorz Wojciechowski, Bohdan Paszkowski, Stanisław Piotrowicz, Wiesław Dobkowski, Kazimierz Wiatr, Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska