Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Nowelizacja Ustawy o Generalnym Inspektoracie Ochrony Środowiska (63. pos.)
Nowelizacja Ustawy o Generalnym Inspektoracie Ochrony Środowiska (63. pos.)

Nowelizacja Ustawy o Generalnym Inspektoracie Ochrony Środowiska (63. pos.)

2010-10-20

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
i innych ustaw

63. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 20 października 2010 roku

 

Przedstawiona nowelizacja (projekt rządowy) wprowadza zmiany organizacyjno funkcjonalne w Inspekcji Ochrony Środowiska. Zaproponowane zmiany zakładają, między innymi, utworzenie w ramach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska laboratorium referencyjnego i wzorującego, systemu informatycznego IOŚ – “EKOINFONET”, oraz Krajowego Repozytorium Danych o Stanie i Ochronie Środowiska.

Senator Zbigniew Romaszewski zadawał pytania dotyczące postępowań, w których uczestniczyć będzie GIOŚ. Senator mówił: "czy tu nie zachodzi obawa o to, że potem ta instytucja będzie się musiała wyłączać na przykład z postępowania administracyjnego, jeśli będzie chodziło o jej opinię. Jak to będzie, jeśli wykona jakieś ekspertyzy? Czy to będzie tak, jak z tym naszym słynnym MAK, który jest samoobsługowy, i najpierw przeprowadza ekspertyzę, potem prowadzone jest postępowanie administracyjne i w tym postępowaniu administracyjnym przyłącza się do wydawania decyzji? Czy ta instytucja będzie sędzią we własnej sprawie? (...) co się stanie, gdy wystąpi sprzeczność interesów. Co będzie, gdy oni przeprowadzą jakieś badania laboratoryjne, wydadzą je jakiejś instytucji i zaświadczą, że to jest doskonałe, że pozostaje w zgodzie z interesem ekologicznym okolicy, a potem nastąpi protest mieszkańców i dojdzie do postępowania administracyjnego w tej sprawie? Kto będzie to rozstrzygał? Czy w tej sytuacji oni będą automatycznie wyłączani z postępowania? (...) Po prostu uważam, że jeżeli laboratorium będzie wykonywało jakieś prace, po czym będzie uczestniczyło w postępowaniu, jeśli jego opinia będzie stanowiła jakąś podstawę wydania decyzji, to będzie to doskonały zarzut przed sądem administracyjnym."

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 63 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 8

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska