Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (63. pos.)

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (63. pos.)

2010-10-20

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

63. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 20 października 2010 roku

 

Podczas posiedzenia rozpatrywano nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych. Nowela, będąca prezydenckim projektem ustawy wprowadza między innymi rozwiązania prawne penalizujące udaremnianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony danych osobowych prowadzonej przez osobę upoważnioną, oraz nowe zadania dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Senator Zbigniew Romaszewski wielokrotnie wypowiadał się na temat zapisów tej ustawy i na temat modelu ochrony danych osobowych przyjętego w III RP. Zdaniem Senatora Romaszewskiego ustawa w jej obecnym kształcie negatywnie wpływa na więzi społeczne, istotnie utrudnia samoorganizowanie się poszczególnych społeczności, a także znakomicie utrudnia kontrolę społeczną poczynań władz wszystkich rodzajów na wszystkich szczeblach, od gminy lub spółdzielni mieszkaniowej począwszy, poprzez sądy, na szczeblu centralnym skończywszy.

Podczas Senator pytał: "widzimy tu pojawiającą się pewnego rodzaju antynomię: jak ma wyglądać kontrola społeczna nad rozdziałem mieszkań, jeżeli obywatele nie mogą wiedzieć, kto te mieszkania dostał?". Senator mówił dalej: "Wydaje mi się tylko, proszę pana, że tu jednak opinia publiczna bardzo dużo na tej ustawie traci, szczególnie, wie pan, jak już zaczynamy dbać o listy lokatorów, to w tym momencie zaczynamy zbliżać się do absurdu."

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska