Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / W sprawie ocenzurowania wystawy w Parlamencie Europejskim do ministra spraw zagranicznych i ministra sprawiedliwości (74 pos. 14.04.2011)
W sprawie ocenzurowania wystawy w Parlamencie Europejskim     do ministra spraw zagranicznych i ministra sprawiedliwości (74 pos. 14.04.2011)

W sprawie ocenzurowania wystawy w Parlamencie Europejskim do ministra spraw zagranicznych i ministra sprawiedliwości (74 pos. 14.04.2011)

2011-04-14

Oświadczenie

Dotyczące ocenzurowania treści wystawy poświęconej Katastrofie Smoleńskiej i prowadzonemu śledztwu eksponowanej w Parlamencie Europejskim
skierowane do do ministra spraw zagranicznych i ministra sprawiedliwości
wygłoszone na 74. posiedzeniu Senatu VII kadencji
w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie kieruję do ministra spraw zagranicznych i ministra sprawiedliwości.

W dniu 12 kwietnia miał miejsce w Parlamencie Europejskim niezwykle przykry i zaskakujący incydent, kiedy to wystawa poświęcona katastrofie smoleńskiej została przez tak zwanych kwestorów ocenzurowana. Wszelkie podpisy pod zdjęciami, wyjaśniające, czemu wystawa służy i dotyczące przebiegu katastrofy oraz przebiegu śledztwa zostały po prostu zaklejone.

Muszę powiedzieć, że jest to o tyle zaskakujące, że czynią to Unia Europejska i jej parlament, które są podmiotami realizującymi Kartę Praw Podstawowych.

Z łatwością można przekonać się, że Karta Praw Podstawowych gwarantuje wolność słowa, gwarantuje wszystkim wolność wypowiedzi, a nie tylko... Bo to jest już nawet ograniczenie dla parlamentarzystów europejskich i wprowadzenie cenzury prewencyjnej.

W związku z tym zwracam się do panów ministrów o wyjaśnienie następujących kwestii:

Po pierwsze, jakie to podstawy prawne posłużyły do ocenzurowania wystawy i zaklejenia napisów? Czy ta procedura cenzurowania będzie się nasilała, czy mieliśmy do czynienia z jakimś zupełnie wyjątkowym ekscesem?

Po drugie, jakie działania zamierza podjąć rząd polski, ażeby tego rodzaju praktyki w Unii Europejskiej nie miały miejsca? W tej Unii Europejskiej, która równocześnie jest zatroskana o wolność słowa na Węgrzech. Myślę, że po prostu bije to rekordy hipokryzji.

Dziękuję bardzo.

 

Odpowiedź Ministra Skarbu Państwa

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska